Novinky v ponuke

Blog

22 Jul.

Staroveké a iné pšenice

Za účelom hodnoverného prenosu znalostí sa neustále vyhodnocujú experimentálne pozemky zasiate mies..
31 Jan.

79. OMÉK

Z pätnástich krajín osemdesiatpättisíc návštevníkov sa zúčastnilo na 79. OMÉK..