Výnos bio pšenice v roku 2020

Na základe výsledkov žatvy v roku 2020 na poliach a parcelách spoločnosti Biocentrum, s.r.o. vykazuje kvantita a kvalita výnosu bio pšenice  vynikajúci výsledok.

Správne hnojenie, prísun živín, správne vykonávanie technických postupov dokáže zabezpečiť správnu kondíciu rastliny. Na zvyšovanie kondície je dôležité aplikovať cielené pomocné látky.

V záujme zníženia škôd spôsobených zverou je veľmi dôležité zvoliť správnu odrodu, ale tiež odstrániť zvyšky plodín pozbieraných v predchádzajúcom roku.

Požiadavky ekologického poľnohospodárstva zabezpečujú kvalitné potravinárske suroviny bez obsahu chemikálií.