Živočíšna výroba

V rámci živočíšnej výroby sa venujeme najmä chovu dobytka, chováme cca. 150 zvierat. Maštaľný hnoj sa zužitkuje v rastlinnej výrobe.