Staroveké a iné pšenice

Za účelom hodnoverného prenosu znalostí sa neustále vyhodnocujú experimentálne pozemky zasiate miestnymi odrodami, jednozrnnou, dvojzrnovou, špaldovou, tvrdou pšenicou, a odrodami pšenice, ktoré sa v súčasnosti pestujú.

Naša spoločnosť už druhý rok vysieva vyššie uvedené odrody pšenice na experimentálne účely. V súčasnosti je naša kolekcia pozostávajúca z 36 odrôd priebežne testovaná odborníkmi pod vedením ÖMKI (Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet [Ekologický poľnohospodársky výskumný ústav]). Cieľom takýchto úloh je zabezpečiť, aby sa výsledky mohli uplatňovať aj v praxi. Zabezpečí sa tým ďalší rozvoj a konkurencieschopnosť ekologického poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

Pšenica jednozrnná, pšenica dvojzrnová, pšenica špaldová. Prvé obilniny ľudstva. Je účelné sledovať ich existenciu a využiť príležitosti, ktoré v nich sú.