Novinky v ponuke

Blog

22 Jul.

Staroveké a iné pšenice

Za účelom hodnoverného prenosu znalostí sa neustále vyhodnocujú experimentálne pozemky zasiate mies..
31 Jan.

79. OMÉK

Z pätnástich krajín osemdesiatpättisíc návštevníkov sa zúčastnilo na 79. OMÉK..
10 Sep.

Obchod

Chované hospodárske zvieratá, pestované plodiny a z nich vyrábané produkty predávame doma i v zahran..