79. OMÉK

    Národná poľnohospodárska a potravinárska výstava a veľtrh (OMÉK) je najväčšou, najstaršou a tradičnou poľnohospodárskou udalosťou v Maďarsku, ktorá sa konala 26. – 29. septembra 2019 vo veľtržnom centre Hungexpo v Budapešti. Ministerstvo poľnohospodárstva nás – Biocentrum, s.r.o. a ďalších maďarských farmárov hospodáriacich v Karpatskej kotline pozvalo, aby sme tu predstavili kultúru a gastronómiu ľudí, ktorí žijú v Karpatskej kotline. Dostali sme stanovisko s názvom Poklady Karpatskej kotliny, kde sme sa zúčastnili ako člen Združenia ekologických poľnohospodárov Karpatskej kotliny (KÖSZ). Zároveň sme na tejto udalosti prezentovali našu sériu vín v biokvalite a špeciálne produkty boli zastúpené sušeným ovocím, zeleninou, mletou červenou paprikou a lekvármi taktiež v biokvalite. Verejnosti bola predstavená Bari manufaktúra, ktorá uvádza na trh produkty z ručne spracovanej ovčej vlny. Ručné spracovanie prezentovala na verejnosti pani Klára Palíková na tradičných nástrojoch – kolovrátku a  odplsťovači. Návštevníci  mali možnosť vypočuť si zaujímavý výklad k jednotlivým postupom spracovania ovocia a zeleniny so zreteľom na zachovanie tradícií našich predkov.